در مقاله ته رنگ پوستچیست متوجه شدیم ته رنگ پوست یعنی چه

اکنون باید روش تعیین ته رنگ پوست را در این مطالب ویژه بخوانیم

چگونه ته رنگ پوست را مشخص کنیم؟

چند روش برای حدس زدن یا پیدا کردن ته رنگ پوست را به شما در این مطلب ویژه معرفی میکنیم:

1-پیدا کردن ته رنگ از طریق برسی رگ ها


مچ دستتونو نگاه و رگ هاشو برسی کنید (البته حتما مکانتون یا روشن باشه)

اگه رگ های شما سبز دیده میشود ته رنگ پوست شما گرم و اگر آبی باشد ته رنگ شما سرد خواهد بود.

اگر بین سبز و آبی یا چیزی همانند خاکستری سیر دیده میشود ته رنگ پوست شما به احتمال زیاد خنثی است.


2-پیدا کردن ته رنگ پوست از طریق چشم ها

(معمولا و نه قطعا)معمولا چشم های سبز و قهوه ای نشان دهنده ته رنگ گرم و چشم های آبی و خاکستری مربوط به ته رنگ های سرد تر هستند.
منبع:وبسایت mineralair.com