بدلیجات آرت یا هنری


خرید ویژه:این نوع بدلیجات تمام ذهنیت شما را نسبت به بدل آلات ها عوض میکند !


بدلیجات های هنری یا آرت که  ویژگی های مشترکی با بعضی از شاخه های صنایع دستی دارد بدلیجات هایی هستند که توسط هنرمندان کارگاهی (هنرمندانی که درون یک استودیو یا کارگاه کوچک اقدام به ساخت بدلیجات هنری میکنند) ساخته میشوند.


بدلیجات های آرت بر طراحی هنری تاکید دارند و سایر فاکتور ها من جمله جنس مواد سازنده اثری در ارزش آن ندارند.

اما ارزش بدلیجات ها و زیورآلات های سنتی و شناخته شده به جنس و کیفیت فیزیکی  آنها بستگی دارد.


اکثر بدل آلات و زیورآلات ها فقط برای تزئین به کار میروند و فاقد معنایی تجسم یافته هستند این در صورتی است که به گفته تونی گرینبام بدلیجات های هنری مانند خود هنر دارای معنای عمیق هستند این بدل آلات ها برای انتقال ایده ای 

ساخته و طراحی میشوند.

بدل آلات های هنری نمود تولد زیبایی از هیچ (موادی ارزان) است.
منابع:ویکی پدیا

وبسایت artjewelryforum.org

عکس از istockphoto.com