خرید ویژه : رنگ پوست ما قابل رویت و تشخیص است و ما با این رنگ پوست به دوستان و آشنایان معرفی میشویم

 اما "ته رنگ" یا "تناژ پوست"  زیر رنگ پوست یا"skin tone"به رنگ لایه زیرین پوست گفته میشود.

پوست از لحاظ رنگ به دو دسته تقسیم میشود:

1-رنگ پوست(سطح پوست)

2-رنگِ ته رنگ پوست(لایه زیرین پوست)

یکی از تفاوتهای رنگ پوست و ته رنگ پوست در تغییر رنگ است.

رنگ پوست با توجه به شرایط آب و هوایی و کارایی مانند برنزه کردن تغییر میکند اما رنگ ته رنگ پوست یا تناژ پوست همیشه ثابت میماند.

ته رنگ پوست به سه دسته تقسیم میشود:

1-خنک یا سرد

2-خنثی

3-گرممنابع:وبسایت mineralair.com

وبسایت زیبای istockphoto.com