درباره ما

فروشگاه خرید ویژه جهت ارائه بدلیجات اصل - رنگ ثابت و کیفیت بالا همچنین خرید و ارسال بی واسطه به مشتری درحال فعالیت است.

مامتعهد به صداقت با مشتری هستیم.


kharidevijeh  store is working to provide quality and original color imitation  jewelry as well as buying products from the manufacturer and sending  them directly to the customer. directly
.we are also committed to being honest with our customers