تولیدی 01 کیف - خیری

تولیدی شماره ۱ کیف

نام مسئول: جناب آقای خیری

متاسفانه به علت مکان فیزیکی و نبود تفاضای فیزیکی و عدم تلاش برای بازاریابی آنلاین فعلا این تولید علی رغم کیفیت بالای محصولات به صورت تعدیل کامل در آمده است.