در ویژه های مطالب فروشگاه بخوانید :


ممکن است شما بعد از شنیدن واژه " انواع بدلیجات" انتظار داشته باشید که نام هایی چون  پابند-دستبند-چوکر-یا آلات بدلی ترند و روز به بازار رسیده را در این مقاله ببینید

 اما باید بدانید که این نام ها یکی از زیرمجموعه های دسته بندی کلی بدلیجات به هستند.

زیور آلات مصنوعی بر اساس جنسیت - سن-مواد تشکیل دهنده و اندام های مقصد استفاده دسته بندی میشوند.- بدلیجات براساس جنسیت بر اساس دو نوع مرد و زن ساخته میشوند.

- زیورآلات مصنوعی بر اساس سن به شش قسمت نوزاد - خردسال - نوجوان - جوان - میانسال و بزرگسال تقسیم بندی میشود.

- جواهرات بدلی بر حسب جنس تشکیل دهنده به فلزات - عناصر - مشتقات نفتی - انواع سنگ های زینتی - چوب - بتن - خاک و غیره دسته بندی میشوند.

- بدلیجات بر اساس سبک و نوع طراحی به چهار دسته  کلاسیک - نو آورانه و مد - افکار و باور ها - و بدل آلات های هنری طراحی میشوند.


- بدل آلات بر اساس اندام های کاربری ( اندام هایی که متناسب آن بدلیجات تولید میشوند) به پنج دسته 

۱- مو 

۲- صورت - دندان - گوش و گردن 

3- شکم و کمر

4- دست

5- پا

تقسیم میشوند.


-در پایان : باتوجه به این که صداقت ویژه خط مشی فروشگاه است باید بدانید  این مقاله به علت در اختیار نداشتن و نبود اطلاعات کافی این دسته بندی تقریبی است و از داده های عمومی بدست امده و برسی تخصصی صورت نگرفته است


شما بگویید:

آیا دسته بندیی می شناسید که محتوا نویسان خرید ویژه ندانسته اند؟ به ما بگویید.


منابع:

silveria.ir

zarasa.net