از دیرباز تا کنون انسان به دنبال تزئین خود بوده است

 یکی از خواسته های او این بوده است که خود را با ارزش و دارای اهمیت جلوه دهد.

به همین دلیل بدلیجات از بدو شروع زندگی اجتماعی کم کم در زندگی انسان ظاهر شد.دلایل زیادی وجود دارد که باعث محبوبیت زیور آلات شده است اما بیشتر زیبایی ظاهری آن و باور ها ی ما باعث شده که ما به سمت استفاده از آنها برویم.

ما بی آن که بدانیم که پشت ظاهر زیبای زیور آلات اعم از اصلی و مصنوعی چه چیز هایی من جمله خاطرات-عشق-اشتیاق-غرور وجود داشته است جذب آن میشویم.


انسان زیبایی رو دوست دارد او به سمت شکل ها-طرح هایی جذب میشود که با درخشش طبیعی طبیعت و تبلور رنگارنگ آن هماهنگ باشد چیزی در اعماق ذهن که وقتی هنر خلاقانه جهان را میبیند احساس لذت میکند.


برای زنان اما بدل آلات بخشی از هویت آنهاست - زنان با انتخاب نوع زیور آلات خود (دستبند-گوشواره-انگشتر و...)

معرف شخصیتشان هستند!

آراستن با بدلیجات زیبایی زیادی به زنان میبخشد و نمایانگر بیان خود و عزت و اعتماد به نفس آنهاست.

این زیباییجات ها با احساسات ساخته میشوند و نماد و معناهای متفاوتی دارن به عنوان مثال حلقه نامزدی نماد عشق به شریک زندگی و تعهد آنها به یکدیگر است.

- یک انگشتر یا گردنبند آراسته با آیه های قرآنی نشان از افکار یا اعتقادات ما دارد

و یا میراث خاندانی ما که از نسلی به نسل دیگه منتقل شده (البته در مورد بدلیجات این مورد صدق نمیکند)  

-احساس اعتماد به نفس-آرامش و ترشح هرمون شادی(هنگام استفاده)

- امنیت : استفاده و حمل طلا و فلزات گرانبها با توجه به رشد روز افزون شرارت و ممکن است خطراتی برای ما ایجاد کند پس بهتر است در بیرون داخل خیابان که حضور داریم  از جواهر بدل استفاده کنیم.

-ارزش عاطفی بدل آلات (خاطره انگیز و برای مناسبتی باشد).

باعث شده است که به سمت استفاده از بدلیجات برویم.


دلایل دیگر را شما به ما بگویید؟(دربخش نظرات)منابع:ویکی پدیا

وبسایتeclecticartisans.com

وبسایتjdinstitute.co

وبسایتtrymintly.com